Zonnevelden en windmolens? Samen vinden we de beste plekken

Deze website was speciaal bedoeld voor het gesprek over de Regionale Energie Strategie (RES) in Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Dat gezamenlijke traject van de Kromme Rijngemeenten is afgerond. Na de zomer nemen de gemeenteraden een definitief besluit over de RES 1.0. Deze website wordt daarom per 1 december 2021 opgeheven. Alle relevante documenten en meer informatie is dan te vinden op de gemeentelijke websites. Voor meer informatie over de RES U16 kunt u terecht op www.energieregioutrecht.nl of via de website van de desbetreffende gemeente.


Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd!

Vier gemeenten in de Kromme Rijnstreek willen uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn om bij te dragen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor zijn ook zonnevelden en windmolens nodig. Van december tot en met februari 2021 konden inwoners en belangenvertegenwoordigers meedenken over de vraag: waaraan moeten plekken voor windmolens en zonnevelden in de Kromme Rijngemeenten voldoen? En wat zouden dan mogelijk geschikte gebieden kunnen zijn voor 115 tot 180 hectare zonnevelden en 5 tot 8 windmolens tot 2030? Iedereen kon op verschillende manieren meedenken. Dit heeft geleid tot vele reacties en soms ook tot verhitte online gespreksavonden. Op basis van alle opbrengsten nemen de gemeenten de komende tijd ieder zelf een besluit wat ermee te doen.

Alle opbrengsten zijn hier weergegeven op deze website. Een samenvatting van het participatieproces vindt u in dit Participatieboek.

Gemeenteraad beslist!

Of in een bepaald gebied daadwerkelijk een zonneveld en/of windmolen komt en over de wijze waarop dit gebeurt, besluit uiteindelijk de gemeenteraad van de betreffende gemeente. Over specifieke locaties vindt vooraf nog uitgebreide (lokale) participatie van inwoners en belanghebbenden plaats.