Zonnevelden en windmolens? Samen vinden we de beste plekken

Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd!

Vier gemeenten in de Kromme Rijnstreek willen uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn om bij te dragen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor zijn ook zonnevelden en windmolens nodig. Van december tot en met februari 2021 konden inwoners en belangenvertegenwoordigers meedenken over de vraag: waaraan moeten plekken voor windmolens en zonnevelden in de Kromme Rijngemeenten voldoen? En wat zouden dan mogelijk geschikte gebieden kunnen zijn voor 115 tot 180 hectare zonnevelden en 5 tot 8 windmolens tot 2030? Iedereen kon op verschillende manieren meedenken. Dit heeft geleid tot vele reacties en soms ook tot verhitte online gespreksavonden. Alle inbreng verwerken de gemeenten in twee Participatieboeken voor de gemeenteraden. Deze worden hier gepubliceerd zodra deze klaar zijn. Ook informatie over de besluiten van de gemeenten over het vervolg, treft u hier binnenkort aan.

Terugblik gespreksavonden op 18 en 22 februari

Van 18 t/m 22 februari konden inwoners meedenken over de vraag welke gebieden mogelijk geschikt zijn voor zonnevelden en windmolens en welke niet. Naast twee online gespreksavonden was het ook mogelijk alleen online vragen te beantwoorden. De kaarten met mogelijke gebieden waar over iedereen zich over kon uitspreken, kunt u hier bekijken. Tijdens de avond was er helaas weinig ruimte om vragen te beantwoorden. Daarom is afgesproken via deze website vragen te beantwoorden.

Terugblik inbreng in december en januari

  • Resultaten opbrengst december 2020: waaraan moeten plekken voor zonnevelden en windmolen voldoen?

  • Aangescherpte randvoorwaarden: dit werkdocument is met behulp van de inbreng uit de enquête en de online bijeenkomsten in december aangepast. Deze gebruiken we om geschikte gebieden te kunnen vinden.

  • Kaarten met eventuele geschikte gebieden: deze hebben we eind januari besproken met bewonersvertegenwoordigers en belangenorganisaties. Tijdens de bijeenkomsten op 18 en 22 februari bespreken we deze met inwoners.  

Gemeenteraad beslist!

Of in een bepaald gebied daadwerkelijk een zonneveld en/of windmolen komt en over de wijze waarop dit gebeurt, besluit uiteindelijk de gemeenteraad van de betreffende gemeente. Over specifieke locaties vindt vooraf nog uitgebreide (lokale) participatie van inwoners en belanghebbenden plaats.