Opbrengsten participatieproces

Terugblik gespreksavonden op 18 en 22 februari 2021

Van 18 t/m 22 februari konden inwoners meedenken over de vraag welke gebieden mogelijk geschikt zijn voor zonnevelden en windmolens en welke niet. Naast twee online gespreksavonden was het ook mogelijk online vragen te beantwoorden. De kaarten met mogelijke gebieden waar over iedereen zich over kon uitspreken, kunt u hier bekijken. Tijdens de sessies met inwoners waren er veel vragen die in de sessie niet beantwoord konden worden. Deze zijn samengevat in het document 'vragen en antwoorden'. 

Het beeld dat deze uitkomsten geven wordt toegevoegd aan alle andere resultaten die zijn opgehaald in het hele participatieproces. We beseffen daarbij dat dit beeld geen representatieve weergave is van de mening van alle inwoners, ondernemers en stakeholders van de Kromme Rijnstreek. Mede op grond van alle opgehaalde resultaten in de maanden december 2020-februari 2021 worden per gemeente globale zoekgebieden geselecteerd, die vervolgens verder onderzocht worden.


Terugblik in januari 2021

Weergave online bijeenkomsten met belangen- en bewonersvertegenwoordigers over mogelijke zoekgebieden


Terugblik in december 2021