Proclaimer

De Kromme Rijngemeenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doen er alles aan deze actueel en correct te houden. Inhoud wordt ook toegevoegd door deelnemers aan de gesprekken op deze website. We hebben hieraan spelregels verbonden om te voorkomen dat er kwetsende, discriminerende of anderszins grensoverschrijdende inhoud wordt gepubliceerd. De website wordt hierop met grote regelmaat gecontroleerd en inhoud die niet passend is, wordt verwijderd en/of vervangen. Deze controle vindt echter pas plaats na plaatsing van inhoud door een deelnemer. Komt u daarom iets tegen dat niet correct is, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden.


U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. De benodigde gegevens daarvoor staan op onze Contactpagina. Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding behandelen en, wanneer nodig, actie ondernemen. Alle informatie die u met ons deelt, wordt daarbij vertrouwelijk behandeld.