Gemeente Bunnik

Wethouder Paul Heijmerink:
“We hebben behoefte ons beleid voor zonnevelden te evalueren. Dit beleidskader heeft de gemeenteraad in 2019 vastgesteld. Daarin zat een kaart met groene, oranje en rode gebieden. Hieruit zijn twee initiatieven voor een zonneveld bij Werkhoven voortgekomen. We hadden niet voorzien dat die velden tegen elkaar aan zouden komen te liggen. Daarmee werd het groot en niet voor iedereen wenselijk. We willen voor toekomstige situaties graag samen bepalen wat de maximale omvang gaat worden. En zo zijn er meer punten van aandacht. Bijvoorbeeld dat er best mogelijkheden zijn in onze oranje ingekleurde gebieden.

1.200 reacties op enquête

Voor windenergie hebben we nog geen beleid. Om de mening van de inwoners te peilen over windmolens en zonnevelden is een enquête uitgezet onder alle 6500 huishoudens om te vragen hoe inwoners denken over het opwekken van duurzame energie. We kregen 1200 enquêtes terug. Het onderwerp leeft! Op deze webpagina van gemeente Bunnik kan iedereen de resultaten lezen.

Welke gebieden acceptabel?

Omdat de gemeenten Houten, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede ook op andere vlakken al samenwerken, vragen we nu samen aan de inwoners en belangengroepen om mee te denken over gebieden voor windmolens en zonnevelden. We willen eerst de randvoorwaarden voorleggen. Waaraan moeten locaties voor zonnevelden en windmolens voldoen? Daarna willen bespreken welke gebieden in het Kromme Rijngebied acceptabel kunnen zijn. Doet u mee?”

Lokaal beleid

De gemeente Bunnik heeft al lokaal beleid voor zonnevelden. Deze kunt u vinden op https://www.zonneveldenbunnik.nl/De gemeente heeft nog geen lokaal beleid voor windmolens.

Raadsvergadering Bunnik 8 april

Op 8 april 2021 vond een thema avond met de raad plaats over de duurzaamheids­ambities van Bunnik en de uitwerking van mogelijkheden voor zon- en windenergie. De eerste helft van de avond ging over de brede ambities en concrete doelen voor duurzaamheid uit het collegeprogramma 2018-2022. In de tweede helft gaf Frits van den Berg een presentatie over het onderzoek naar windturbines en effecten van geluid op gezondheid. Hij heeft als auteur bijgedragen aan die RIVM uitgave. Daarna was er uitgebreid aandacht voor vragen en antwoorden.

Het RIVM rapport over gezondheidseffecten windmolen geluid kunt u hier vinden.

De film van de raadsvergadering kunt u hier bekijken.