Achtergrondinformatie

Op deze pagina leest u achtergrondinformatie.

U leest hier meer over de gezondheidseffecten van geluid en windmolens: Overzicht van literatuur over gezondheidseffecten geluid en windturbines- RIVM en Onderzoek van de Wereld Gezondheids Organisatie WHO over gezondheid en geluid.

Het bedrijf Pondera heeft een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor windenergie in de Kromme Rijnstreek. Het rapport leest u hier. Verkenning windenergie Pondera 

Informatie over zonneparken en natuur en landbouw vindt u hier: Snelle groei zonneparken: kansen voor biodiversiteit en landbouw? -WUR

Informatie over de Klimaatwet leest u hier: Eerste Kamer der Staten-Generaal- Klimaatwet aangenomen door Eerste Kamer

Het RIVM heeft een factsheet ontwikkeld over laagfrequent geluid. U kunt deze hier lezen: RIVM- Factsheet laagfrequent geluid

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen: klik hier

Hier kunt u een uitgebreide vraag en antwoordlijst vinden over specifiek windmolens: klik hier

Hieronder ziet u een afbeelding met de verdeling van de opgave. Of klik hier.

Hierbij een overzicht van de planning om te komen tot RES 1.0. De planning is recent verschoven tot 1 oktober. De verwachting is dat rond de zomer 2021 een besluit wordt genomen door de gemeenten over de RES 1.0.