Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Wethouder Rob Jorg:
“In de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de gemeenteraad in oktober 2020 het afwegingskader Energie in Landschap aangenomen. De raad wil in 2025 0,08 TWh aan grootschalige duurzame energie opwekken. Dat zijn bijvoorbeeld 2 grote windturbines (240 m) en 55 hectare zonneveld. Er is nog niet besloten waar die windturbines en zonnevelden komen.

Beoordeling in 2021 en 2021

De raad wil in 2021 en 2022 de ingediende initiatieven beoordelen aan de hand van randvoorwaarden en criteria die we nu samen met inwoners en belangenvertegenwoordigers gaan opstellen. Initiatieven voor windturbines beoordelen we pas in 2022. In 2030 willen we de helft van het energieverbruik duurzaam opwekken. Dat betekent dat er nog meer duurzame energie nodig zal zijn dan de twee windturbines en 55 hectare zonneveld.

Wat zijn geschikte locaties?

We willen zonnevelden en turbines zo goed mogelijk in het landschap inpassen. Ook het verbeteren van de biodiversiteit is voor ons belangrijk. Daarom vragen we iedereen mee te denken. Wat zijn de meest geschikte locaties?” 

Lokaal beleid

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft al lokaal beleid voor zonnevelden. Deze kunt hier u lezen. De gemeente heeft nog geen lokaal beleid voor windmolens.