Gemeente Houten

Wethouder Hilde de Groot:
“Houten wil ook in de toekomst een fijne gemeente zijn om in te wonen, werken en recreëren. Daarom willen we de klimaatverandering stoppen, onder andere door duurzaam in onze energie te voorzien. Honderd procent duurzame energie van eigen bodem, daar gaan we voor! Houten heeft al een windpark en een zonneveld. En dat worden er meer. We hebben vergunningen verleend voor nog een windpark en twee zonnevelden. We wekken steeds meer duurzame energie op, maar dat is nog lang niet genoeg voor onze ambitie van 100% duurzame energie van eigen bodem. Daarvoor zijn – naast zonnedaken en energiebesparing – nog meer zonnevelden en windmolens nodig.

Niet zomaar overal

Die zonnevelden en windparken willen we niet zomaar overal. Voor zonnevelden heeft Houten een uitnodigingskader met regels voor zonnevelden. In 2020 is Houten aan de slag gegaan met het evalueren en actualiseren van dit zonneveldenbeleid. Daar zijn ook veel partijen zoals de lokale energie-initiatieven en inhoudelijk experts bij betrokken. Dat zal leiden tot nieuwe regels voor zonnevelden.

Lokaal beleid

De gemeente Houten heeft al lokaal beleid voor zonnevelden. Deze kunt u vinden op https://www.zonneveldenhouten.nl/. De gemeente heeft nog geen lokaal beleid voor windmolens.

Denkt u mee?

In 2021 willen we ook een beleidskader met regels voor windenergie maken. De gesprekken die we nu gaan voeren over zoekgebieden voor duurzame energie in de Kromme Rijnstreek, zijn de start van dat traject. Wat vindt u belangrijk? Denkt u mee?”