Gemeente Wijk bij Duurstede

Wethouder Hans Marchal:
“In Wijk bij Duurstede hebben we in 2019 het beleidskader voor zonnevelden opgesteld met een kansenkaart met gebiedstabel en een toetsingskader voor initiatieven. Dit deden we met ons burgerpanel met een brede afspiegeling van onze samenleving. Participatie en transparantie zijn belangrijk voor ons.

Ruimte voor 60 ha zonnevelden

De gemeenteraad heeft daarbij bepaald dat er ruimte is voor totaal 60 hectare aan zonnevelden in de gemeente Wijk bij Duurstede. Dat komt overeen met het opwekken van stroom voor circa 15.000 huishoudens. We hebben al vier initiatieven vergund. Eén aan de Trechtweg in Cothen, één bij Wijkersloot, één bij Wijkerbroek oost, en één bij Wijkerbroek west. De overige initiatieven bevinden zich in de ruimtelijke procedure-fase. We focussen ons ook op zonnepanelen op daken. Windenergie ligt gevoelig in Wijk bij Duurstede. In deze coalitieperiode is dan ook afgesproken om vooral te focussen op andere vormen van duurzame energie. De gemeenteraad beraadt zich op 24 november of de huidige ambitie om energie-neutraal te willen zijn per 2030 nog haalbaar is. Of nemen we meer tijd in lijn met de ambitie van het rijk?

Lokaal beleid

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft al lokaal beleid voor zonnevelden. Deze kunt u vinden op https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/De gemeente heeft nog geen lokaal beleid voor windmolens.

Opwekken windenergie?

Het gesprek over mogelijkheden rondom windenergie voeren we nu in Kromme Rijnstreek-verband, maar de uitvoering ervan richt zich op de periode tussen 2023-2030. Het gaat ons in deze fase vooral om het onderzoeken van draagvlak en voorwaarden voor windenergie. En de mogelijke zoekgebieden die dit oplevert. We roepen onze inwoners en ondernemers dan ook op om mee te denken!”